Actieve bijdrage SCR Nederland

De SCR is er voor en door haar leden. Voor hercertificering word 2x per 5 jaar een actieve bijdrage gevraagd. Een aantal activiteiten vallen onder een actieve bijdrage. Deze activiteiten en de eisen hiervan staan hieronder beschreven.

 1. Leveren van een actieve bijdrage aan het tweejaarlijkse SCR congres

De eisen van de actieve bijdrage zijn geformuleerd door de congrescommissie en staan beschreven in de call of abstracts.

 1. Een volledig uitgewerkte casus met duidelijke behandeldoelen, interventies en instructies en het resultaat gekoppeld aan een cognitief onderwerp. Een uitgewerkte interventie of trainingsmethode gekoppeld aan een casus.
  1. Het onderwerp dat behandeld wordt is duidelijk en heeft betrekking op cognitie.
  2. Bronvermelding van gebruikte literatuur
  3. Therapiesessie doelen en daarbij behorende oefeningen voor 5 sessies moeten omschreven zijn. Dit kan ook in beeldmateriaal
  4. De therapie sessies moeten logisch op elkaar volgen.
  5. Onderbouwing voor de gekozen sessie doelen, oefenvorm, instructie vorm en variatie is duidelijk
  6. De casusbeschrijving is toegankelijk voor alle leden. Bijvoorbeeld d.m.v. een online presentatie, netwerkgroep, of plaatsing in de nieuwsbrief.

.

 1. Een artikel (voor in nieuwsbrief) schrijven gelinkt aan een onderzoek over cognitieve revalidatie therapie
  1. Het onderwerp moet meerwaarde hebben voor cognitieve revalidatie therapie en de link met cognitie moet duidelijk beschreven zijn.
  2. Denk aan relatief onbekende modellen, methodes of interventies. Het moet iets nieuws brengen.
  3. Maak de link met de toepassing in de dagelijkse praktijk.
  4. max 2000 woorden
  5. redactie nieuwsbrief beoordeeld akkoord. En houdt zich hierbij aan eisen zoals beschreven staan in aanleveren kopij voor vaktijdschriften.
  6. Bronvermelding van gebruikte literatuur
 1. Schrijven van een artikel over een (relatief onbekende) therapie, wat denk je dat het kan bijdragen, waardoor werd je er enthousiast over, wat heb je er zelf al meegedaan en met welk resultaat?
  1. Het onderwerp moet meerwaarde hebben voor cognitieve revalidatie therapie en de link met cognitie moet duidelijk beschreven zijn.
  2. Beschrijf wat het interessant maakt. Waardoor wordt je er enthousiast over.
  3. Maak de link met de toepassing in de dagelijkse praktijk. Wat heb je er zelf al mee gedaan en met welk resultaat.
  4. max 2000 woorden
  5. redactie nieuwsbrief beoordeeld akkoord. En houdt zich hierbij aan eisen zoals beschreven staan in aanleveren kopij voor vaktijdschriften.
  6. Bronvermelding van gebruikte literatuur
 1. Uitwerken van een cursus/scholing welke je hebt gegeven en waarin je de CRT kennis hebt gebruikt.
  1. Powerpoint or prezi presentatie.
  2. Beschrijf leerdoelen van de deelnemers
  3. Evaluatie op papier (of digitaal) van de deelnemers
 1. Webinar presentatie tijdens een bijeenkomst die toegankelijk is voor alle SCR Nederland leden.
  1. Een presentatie over een model, methodiek, casus of andere interessante onderwerp voor CRT zijn.
  2. Beschrijf leerdoelen van de deelnemers
  3. Eisen zoals tijdens een presentatie van het congres.